Skip to content

Class: PrefabMeshData

Constructors

Properties

Constructors

constructor

new PrefabMeshData(): PrefabMeshData

Returns

PrefabMeshData

Properties

name

name: string

Defined in

src/loader/parser/prefab/prefabData/PrefabMeshData.ts:5


meshName

meshName: string

Defined in

src/loader/parser/prefab/prefabData/PrefabMeshData.ts:6


meshID

meshID: string

Defined in

src/loader/parser/prefab/prefabData/PrefabMeshData.ts:7


vertexCount

vertexCount: number

Defined in

src/loader/parser/prefab/prefabData/PrefabMeshData.ts:8


vertexStrip

vertexStrip: number

Defined in

src/loader/parser/prefab/prefabData/PrefabMeshData.ts:9


vertexBuffer

vertexBuffer: Float32Array

Defined in

src/loader/parser/prefab/prefabData/PrefabMeshData.ts:10


indices

indices: Uint16Array | Uint32Array

Defined in

src/loader/parser/prefab/prefabData/PrefabMeshData.ts:11


attributes

attributes: { attribute: string ; dim: number ; pos: number }[]

Defined in

src/loader/parser/prefab/prefabData/PrefabMeshData.ts:13


bones

bones: string[]

Defined in

src/loader/parser/prefab/prefabData/PrefabMeshData.ts:15


bindPose

bindPose: Matrix4[]

Defined in

src/loader/parser/prefab/prefabData/PrefabMeshData.ts:16


blendShapeData

blendShapeData: BlendShapeData

Defined in

src/loader/parser/prefab/prefabData/PrefabMeshData.ts:17